НПО Линкс
е неправителствена организация, създадена през 2002 г. в София.

Верни на своята мисия да създаваме връзки и устойчиви взаимоотношения, ние решихме да започнем от себе си и да обединим натрупания опит в областта на местното развитие, гражданското участие и овластяването на индивиди и групи, и държавното управление в едно ново начинание.

Нашето желание е да създадем отворено пространство, в което се срещат различни експертизи и професионална история и което обединява вече придобитите умения на всеки един от нас.

НПО Линкс залага на съчетанието от нови идеи и натрупано знание, за да постига трайни резултати и конструктивен диалог между представителите на гражданското общество, държавните и бизнес институции.

Обява за стажант-изследовател

Проект: “Дом за всеки”

Организации: Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение “Л.И.Д.Е.Р.- ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ", сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996“, „Център за либерални стратегии“, „НПО Линкс“, „Институт за развитие на публичната среда“

Ментор: Румян Сечков, Фондация С.Е.Г.А.

Кратко описание на длъжността:

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век.

Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение “Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ"“, сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996“, „Център за либерални стратегии“, „НПО Линкс“, и „Институт за развитие на публичната среда“ има за цел да деконструира детайлно прeдизвикателствата пред регулацията на незаконните ромски квартали и да намери оптимални решения на проблема. Проектът ще проучи в дълбочина три населени места, ще изготви сравнителен анализ и ще търси възможности за дългосрочно решение на проблема на нерегулираните квартали с участието на местната власт и представители на всички общности на място. Идентифицираните проблеми, процесът на консултиране с участието на жителите и конструираните модели за решения ще бъдат документирани и описани. Съвместно с граждански организации, местни власти и институции на национално ниво ще бъдат изработени законодателни предложения за дългосрочно решаване на проблема с регулацията на незаконните ромски квартали. В рамките на проекта ще бъдат също така разработени законодателни предложения,  които да осигурят защита на правото на жилище на ромите.

Специфичните цели на проекта са:

Да разработи на местно ниво политики, предлагащи решения на жилищните проблеми на ромите и да осигури защита на правото на единствено жилище.

Да разработи модели на гражданско участие в процеса на решаване на жилищните проблеми на ромите.

Да инициира дебат на национално ниво за политики за регулиране на незаконните ромски квартали.

Да проведе застъпническа кампания на национално ниво за нормативни промени, които да гарантират правото на единствено жилище на ромите.

Проектът се финансира от Фондация „Институт Отворено общество“. Позицията на стажант-изследовател е подкрепена от „Изследователска програма за политики за интеграция на Роми“ на ФОСИ.

Екипът на проекта кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.

Основните задачи са:

Да подпомага екипа при изпълнение на проекта;

Да участва в изследването на терен в пет населени места;

Да подкрепя екипа в дейностите за застъпничество;

Да разработи изследователски проект в сферата на жилищната политика и интеграцията на ромите.

Продължителност:  15.02. 2017 – 15.02.2018

Изисквания:

Студент, минимум 3-ти курс или Бакалавър в сферите Инженерство и градоустройство, Хуманитарни науки, Публична администрация, Социално дело;

Предишен опит в проучвания или работа в сферата на икономиката, социалното включване на роми или градоустройство/урбанизация са предимство;

Добра компютърна грамотност и желание да работи със социални медии;

Да бъде съгласен да декларира ромския си произход;

Про-активност и мотивация.

Необходими документи:

Автобиография;

Мотивационно писмо;

Копие от диплома за завършена бакалавърска степен или удостоверение за студентски права;

Копие от статия/доклад/анализ, разработени от кандидата.

Процедура по избор:

Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят автобиография, мотивационно писмо и предварителна идея за проучване. Документи ще бъдат приемани в периода 18.12. 2016 – 03.01.2017 година по имейл на адрес: cega@cega.bg. 

Интервютата с одобрените кандидати ще бъдат проведени във втората половина на януари 2017 година. Резултатите ще бъдат обявени до 05.02.2017 година.

 

 

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.